Postal Assistant eBook (Marathi)
Categories: Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
Course Info
Curriculum
About Course
 •  नवीन अभ्यासक्रमानुसार तयार केलेले परिपूर्ण मराठी भाषेतील इ बुक
 • मागील 5 वर्षात पोस्टल असिस्टंट झालेल्या 90% पेक्षा जास्त उमेदवारांनी रेफर केलेले एकमात्र पुस्तक
 • 2018 मध्ये मराठी भाषेत तयार झालेले सर्वात पहिले पुस्तक
 • हे पुस्तक केवळ ऑनलाईन वाचता येईल, याची प्रिंट काढता येणार नाही किंवा हार्ड कॉपी मिळणार नाही
 •  नवीन अभ्यासक्रमानुसार तयार केलेले परिपूर्ण मराठी भाषेतील इ बुक
 • मागील 5 वर्षात पोस्टल असिस्टंट झालेल्या 90% पेक्षा जास्त उमेदवारांनी रेफर केलेले एकमात्र पुस्तक
 • 2018 मध्ये मराठी भाषेत तयार झालेले सर्वात पहिले पुस्तक
 • हे पुस्तक केवळ ऑनलाईन वाचता येईल, याची प्रिंट काढता येणार नाही किंवा हार्ड कॉपी मिळणार नाही
Course Curriculum
Po Guide 1
 • Post Office Guide 1
Po Guide 2
 • Post Office Guide 2
It Modernization
 • It Modernization
Product and Services
 • Mail
 • Banking and Remittances
 • Insurance
 • Business
Postal Manual Volume 6 part 1
 • Postal Manual Volume 6 part 1
Postal Manual Volume 6 part 3
 • Postal Manual Valume 6 Part 3
Updated Postal Orders
 • Updated Postal Orders
Postal Manual Volume VII
 • Postal Manual Volume VII
Math
 • Basic Arithmetic
Reasoning
 • Reasoning
General Awareness
 • Indian Geography
 • Civics
 • Indian culture & Fredom stuggle